تبریک کسب مقام دوم طراحی توسط خانم نرگس آخوندیان

تقدیم به خانم نرگس آخوندیان برای کسب مقام دوم در مسابقات طراحی

منطقه و تبریک به تمام دانش آموزان دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی

و خانواده ی محترم ایشان .

/ 0 نظر / 20 بازدید