تبریک کسب مقام اول مسابقات کتا بخوانی به خانم ستایش مغزیان

gifs-con-rosas

دخترعزیزم(( خانم ستایش مغزیان )) 

کسب مقام اول توسط شما در مسابقات

 کتاب خوانی را به خانواده ی محترمتان و تمامی دانش آموزان دبستان

دخترانه ی دانشگاه صنعتی تبریک می گویم .

/ 0 نظر / 17 بازدید