چند دقیقه تفکر

وقتی یک بچه زمین می خورد وشروع به گریه می کند مادر به او شکلات می دهد

او آرام می گیرد چون فکر می کند درست است زمین خوردم اما در عوض یک شکلات

هم به دست آوردم چون تلخی و شیرینی را با هم می بیند.

یادمان باشد اگر تلخی و شیرینی را با هم ببینیم آرام می شویم.

پدر، مادر و یا رفیق و همکار ممکن است یک اخلاق یا رفتار تلخی داشته باشد

ولی بسیاری از زمان ها هم رفتار خوب و شیرینی با ما داشته است پس بیایید

هر دو را با هم ببینیم.

یادمان باشد تا به یاد تلخی های کسی افتادیم سریع به سراغ شیرینی های رفتار او

بگردیم و خوبی هایش را زمزمه کنیم.

به همین خاطر است که خداوند به قوم بنی اسراییل می گفت:

از نعمت هایی که به شما داده ام یاد کنید یعنی فقط رنج ها و بلا ها را نبینید.

/ 1 نظر / 14 بازدید
مادر پونه

بسیار زیبا و با معنی