تک مهارت های یاددهی و یادگیری

1) مهارت در انتخاب مطلب

2)مهارت در آماده شدن قبل از ورود به کلاس

3)مهارت در شروع دلچسب و رغبت انگیز

4) مهارت در بیان ساده و قابل فهم

5)مهارت در به کارگرفتن کلمات خوب و باارزش

6)مهارت در پرسش و پاسخ

7)مهارت در پیوند مطالب درسی با زندگی روزمره و آینده

8)مهارت در استفاده از کارافزارهای آموزشی

9) مهارت در تشویق و تنبیه ترغیب کننده

7)مهارت در خلق مثال های راه گشا

8)مهارت گوش دادن

9)مهارت در تعیین تکلیف مناسب و ذوق انگیز

10) مهارت در به اجراگذاشتن کارهای گروهی و فعالیت های جمعی

11) مهارت در کشف استعداد و شکوفا کردن خلاقیت های ذهنی دانش آموزان

12)مهارت در توجه به تمامی دانش آموزان

13)مهارت در ارتباطات کلامی

14)مهارت در پایان دادن به درس

 آقای دکتر رئوف در کتاب سهم معلم و شیوه ی معلم توضیح داده اند که معلمان از طریق

  تمرین و ممارست به مرحله ی ورزیدگی در این تک مهارت ها می توانند برسند و

   بر کیفیت تدریس بیفزایند.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید