نويسندگان

1-اولین گام در پژوهش چیست؟

1)فرضیه سازی

2)طراحی پرسش

3)تعیین هدف

4)انتخاب موضوع

 

2- آخرین مرحله ی پژوهش کدام است؟

1)تعیین هدف

2)ارایه پژوهش

3)طرح پرسش

4)فرضیه سازی

 

3- کدام مورد صحیح است؟

1)درپرسش نامه می توان از سوال های طولانی استفاده کرد.

2)در پرسش نامه می توان تعداد زیادی سوال نوشت.

3)در پرسش نامه باید از سوال های کوتاه استفاده کرد.

4)در پرسش نامه فرقی نمی کند که سوال کوتاه باشد یا بلند.

 

4) کدام مورد صحیح نیست؟

1)برای اثبات درستی پرسش های پژوهش باید جمع آوری اطلاعات انجام بدهیم.

2)برای این که اطلاعات را به سرعت بدست آوریم باید پرسش نامه تهیه کنیم.

3)موضوع پژوهش می تواند نامشخص باشد.

4)اهداف پژوهش باید مشخص باشند.

 

 

[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ ] [ ۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

درباره وبلاگ

موضوعات