نويسندگان

این عبارتها را کامل کنید .

1 )  نصف هر چیز از ربع آن ..............  است .

2 )  خمس هر چیز از ثلث آن .............. است .

3 ) ربع هر چیز از ثلث آن .............. است .

4 )  دو ربع هر چیز با نصف آن .............. است .

5 )   ربع هر چیز  ..............  از نصف آن است .

6 ) ربع از خمس  .............. است .

7) یک سوم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

8) سه پنجم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

دختر عزیزم به این سوالات پاسخ دهید و تا تاریخ 10 آذر آن ها را به جوکار تحویل

دهید.

[ ۱۳٩۳/٩/٦ ] [ ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

درباره وبلاگ

موضوعات