نويسندگان

دخترم به سوالات زیر پاسخ دهید:

چسبندگی کدام خاک بیش تر است؟

نفوذپذیری کدام خاک بیش تر است؟

 

[ ۱۳٩۳/٩/٢٤ ] [ ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٩/٢٠ ] [ ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]
[ ۱۳٩۳/٩/٢٠ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

دختر عزیزم ضمن تسلیت بابت اربعین حسینی یک بند در مورد محرم بنویس.

[ ۱۳٩۳/٩/٢٠ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

باسپاس از خانم دکتر کشاورزی  و همکار محترمشان به خاطر زحماتی که برای انجام

آزمایش کشیدند.

[ ۱۳٩۳/٩/۱٩ ] [ ۱:٠٤ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

رضا  آقا کشاورز است. او نیمی از زمین خود را گندم کاشت و نیم دیگر را سه

قسمت کرد. او در یک قسمت جو و در یک قسمت یونجه کاشت. قسمت سوم را

هم نصف کرد و دریک قسمت آن سبزیجات کاشت. رضا آقا چه کسری از زمین

خود را سبزیجات کاشته است؟

دخترم با نوشتن مراحل حل مساله و کشیدن شکل به من تحویل بدهید.

[ ۱۳٩۳/٩/۱٦ ] [ ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

موفق شدن و تلاش کردن در هر حالتی امکان پذیر است.

دخترم یک بند در مورد معلولان پرتلاش بنویس و به من تحویل بدهید.

[ ۱۳٩۳/٩/۱۳ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

خانم ها : دینا آقا محمدی و دیبا آقا محمدی ، ریحانه بهبهانی ،شمیم هاشمی فاطمه زهرا پریشانی 

این گل تقدیم شما عزیزانم

[ ۱۳٩۳/٩/۱۳ ] [ ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

پسری و پدری داشتند در کوه قدم میزدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد به زمین افتاد و داد کشید آآآی ی ی!
صدایی از دور دست آمد آآآی ی ی ی!
پسرک با کنجکاوی فریاد زد کی هستی ؟
پاسخ شنید کی هستی ؟
پسرک خشمگین شد و فریاد زد ترسو!
باز پاسخ شنید ترسو!
پسرک با تعجب از پدر پرسید په خبر است؟
پدرد لبخند ی زد و گفت پسرم توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک فهرمان هستی.
صدا پاسخ داد تو یک قهرمان هستی
پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش تو ضیح داد:
مردم می گویند که این انعکاس کوه است ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است هر چیزی که بگویی یا انجام دهی زندگی عینا به تو همان را جواب می دهد. اگر عشق را بخواهی عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی آن را حتما به دست خواهی آورد هر چیزی را که بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد.

دختر عزیزم برای این داستان یک عنوان انتخاب کن و برای من بفرست.

[ ۱۳٩۳/٩/۱۳ ] [ ۸:۱٢ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

 

[ ۱۳٩۳/٩/٩ ] [ ٩:٢٩ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

دخترم نوع ابر را مشخص کن .

[ ۱۳٩۳/٩/٩ ] [ ٩:٠۳ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

این عبارتها را کامل کنید .

1 )  نصف هر چیز از ربع آن ..............  است .

2 )  خمس هر چیز از ثلث آن .............. است .

3 ) ربع هر چیز از ثلث آن .............. است .

4 )  دو ربع هر چیز با نصف آن .............. است .

5 )   ربع هر چیز  ..............  از نصف آن است .

6 ) ربع از خمس  .............. است .

7) یک سوم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

8) سه پنجم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

دختر عزیزم به این سوالات پاسخ دهید و تا تاریخ 10 آذر آن ها را به جوکار تحویل

دهید.

[ ۱۳٩۳/٩/٦ ] [ ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

درباره وبلاگ

موضوعات