نويسندگان

[ ۱۳٩۳/٧/٢٦ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٧/٢٤ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٧/٢٠ ] [ ٧:۱٦ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

دخترم چه چیزی با دیدن این هرم فهمیدی ؟

[ ۱۳٩۳/٧/٢٠ ] [ ٧:٠۳ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٧/٢٠ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

از مدیر گرامی خانم شریفی  تشکر می کنیم  برای موقعیتی عالی

که برای لذت بردن دانش آموزان در استخر ایجاد نمودند.

 

[ ۱۳٩۳/٧/۱٧ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٧/۱٧ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

روز جهانی کودک را به دختران عزیزم تبریک می گویم.

[ ۱۳٩۳/٧/۱٥ ] [ ۸:٢۸ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٧/۱٠ ] [ ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

فکر می کنی این عزیزان به چه چیزی فکر می کنند؟

[ ۱۳٩۳/٧/٩ ] [ ٤:۳٦ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٧/۳ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/٧/۳ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

درباره وبلاگ

موضوعات