نويسندگان

1-اولین گام در پژوهش چیست؟

1)فرضیه سازی

2)طراحی پرسش

3)تعیین هدف

4)انتخاب موضوع

 

2- آخرین مرحله ی پژوهش کدام است؟

1)تعیین هدف

2)ارایه پژوهش

3)طرح پرسش

4)فرضیه سازی

 

3- کدام مورد صحیح است؟

1)درپرسش نامه می توان از سوال های طولانی استفاده کرد.

2)در پرسش نامه می توان تعداد زیادی سوال نوشت.

3)در پرسش نامه باید از سوال های کوتاه استفاده کرد.

4)در پرسش نامه فرقی نمی کند که سوال کوتاه باشد یا بلند.

 

4) کدام مورد صحیح نیست؟

1)برای اثبات درستی پرسش های پژوهش باید جمع آوری اطلاعات انجام بدهیم.

2)برای این که اطلاعات را به سرعت بدست آوریم باید پرسش نامه تهیه کنیم.

3)موضوع پژوهش می تواند نامشخص باشد.

4)اهداف پژوهش باید مشخص باشند.

 

 

[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ ] [ ۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

1- کدام جمله نادرست است؟

الف) ما برای ورزش کردن باید برنامه داشته باشیم.

ب) برای حرفه ای شدن در هر رشته ی ورزشی فقط تغذیه ی مناسب کافی است.

ج) نوشته ای که نظر بچه ها را جلب کرد این بود: (( به فرزندان خود شنا کردن بیاموزید.))

د) او برای بدست آوردن بهترین رتبه تلاش کرد.

 

2- ضرب المثل (( آشپز که دو تا شد آش شور می شه یا بی نمک )) یعنی چه ؟

الف) با هم کار کنیم

ب) با هم دعوا کنیم

ج) به هم کمک کنیم

د) در کار هم دخالت کردن

 

3- به کدام دسته کلمات اگر (( ات )) اضافه کنیم همه ی کلمات درست می شوند؟

الف) قطعه، کتاب، دفتر

ب) رفتار، خاطره،پدر

ج) مادر، بچه ،درخت

د)کلمه ،موجود،لحظه

 

4- املای کدام گزینه درست است؟

الف) می خواهم در بحث امروز شرکت کنم.

ب) در دوری آموزشی نام نویسی کردم.

ج) فردا در مسابغات شرکت می کنم.

د) من به صورت هرفه ای شنا می کنم.

 

5- کدام گزینه با کلمه ی مهارت داشتن هم معنی نیست؟

الف) استادانه

ب) ماهرانه

ج) حرفه ای

د) مخفیانه

 

6- این جمله چند کلمه ی جمع دارد؟

مادران با معلمان و مدیران مدرسه های مختلف دیدار کردند.

الف) سه

ب) چهار

ج) دو

د) پنج

دختر عزیزم تا تاریخ سوم بهمن این تکلیف را تحویل دهید.

[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ ] [ ۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ ] [ ۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

دختر نازنینم ((خانم الیسا سبحانی))

کسب مقام سوم در مسابقات نقاشی توسط شما را به خانواده ی محترمتان و

تمامی دانش آموزان دبستان دخترانه ی دانشگاه صنعتی

تبریک می گویم.

[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ ] [ ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

gifs-con-rosas

دخترعزیزم(( خانم ستایش مغزیان )) 

کسب مقام اول توسط شما در مسابقات

 کتاب خوانی را به خانواده ی محترمتان و تمامی دانش آموزان دبستان

دخترانه ی دانشگاه صنعتی تبریک می گویم .

[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ ] [ ٩:٥۳ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

دخترم فکر می کنی تصویر چه چیزی را نشان می دهد؟در مورد آن تحقیق کن.

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٦ ] [ ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٦ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٥ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

 

http://www.chistaa.com

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ ] [ ٩:۳٩ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ ] [ ٩:۳٤ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

خانم الیسا سبحانی

عارفه عارفیان

رومینا صادقی[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

http://koodakan.org/gnome

[ ۱۳٩۳/۱٠/٤ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

رومینا صادقی دختر نازنینم در کلاس فارسی برای آموزش کلماتی که در آن ها

((دل )) دارد این مثال زیبا را بیان کردند:

مادر و پدر همیشه دلدار ما هستند

اگر بخواهیم در کودکی برای آن ها چیزی بخریم پولی نداریم

وقتی بزرگ می شویم وقت نداریم

وقتی پیر می شویم آن ها را در کنار خودمان نداریم

پس باید قدر آن ها را بدانیم و از آنها دلجویی کنیم.

[ ۱۳٩۳/۱٠/٤ ] [ ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

http://koodakan.org/group/math/dabestan/3/index.htm

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱ ] [ ۳:۳٠ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

 

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱ ] [ ۳:۱۳ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

دختر نازنینم خانم ستایش مغزیان کسب مقام

اول در کل کشور در آزمون مبتکران را به شما و خانواده ی

محترمتان و کلیه ی دانش آموزان دبستان دخترانه ی

دانشگاه صنعتی تبریک می گویم.

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱ ] [ ۱:٥٦ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

نفر دوم : سارینا سراجی

نفرسوم: رومینا صادقی

نفر چهارم: نگین جباری

نفر پنجم: سیده نسیم میرلوحی

نفرششم: نگار رادمنش

نفر هفتم: مبینا امیر یوسفی

نفر هشتم: زهرا فیروزه

نفر نهم: شمیم هاشمی

نفر دهم : الیسا سبحانی

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱ ] [ ۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱ ] [ ۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ شبنم جوکار بلوچی ]

درباره وبلاگ

موضوعات